Skip to content
3d_biofilter

1) Luftstrøm ledes ind forneden

og luften presses ovenud i anlægget
3d_biofilter
2) Spaltegulv
med 15 cm Leca nødder
Filtermediet nedbrydes ikke og bliver ikke inaktivt
3d_biofilter
3) BBK biofilter podet
med mikroorganismer
fugtes af vandingsanlæg og yder maksimal fjernelse af lugtstoffer

Teknologien bag

sådan fungerer et biofilter

På betongulvet monteres et spaltegulv, hvorpå der lægges et plastnet, ovenpå plastnettet lægges  15 cm leca, hvorpå der lægges 1 m3 BBK biofiltermateriale per m2. Biofiltermaterialet er podet med udvalgte mikroorganismer. Der installeres sprinkleranlæg til vanding af filteret. Luftstrømmen med lugtstoffer ledes ind forneden og presses ovenud som helt frisk luft.

Temperaturen i biofilteret holdes optimalt på 15-35 gr C, som giver maksimal rensningseffekt og sikrer, at de aktive mikroorganismer effektivt nedbryder lugtstoffer.

Et BBK filter kan til forskel fra mange andre biofiltre ikke nedbrydes og blive inaktivt. Inden filteret podes med de specifikke mikroorganismer, udfører vi en varmebehandling, der helt eliminerer uønskede ukrudtsfrø, kim og andre mikroorganismer. Det sikrer optimal lugtfjernelse.

Rensningsgraden er exceptionel

BBK leverer
top of class op til 99,8%
rensning af lugt

Animal rendering - Norsk Protein Hamar
Biogas - Ribe Biogas

Vi måler løbende på vores anlæg for at sikre optimal rensning.
Rensningsgraden svinger fra industri til industri fra 99,8% rensning ved Norsk Protein Hamar til 93,3%.

BBK BIOfiltre dækker alle størrelser og industrier

BBK leverer forskellige typer biofiltre, som kan variere en del i størrelse og udformning som matcher alle industrier. De kan skaleres op og ned efter behov. Plads til biofilteret er ofte en udfordring. Ud fra kundens ønsker samt pladsforhold sørger vi for at tilpasse biofilterbygningen bedst muligt til forholdene.

Bygning - Biogas, Danmark

Ved etablering af biofilteret var det et myndighedskrav, at biofilteret skulle opdeles i 3 sektioner. Derved kan der stadig renses luft i filteret ved service og nyt filtermateriale.

Betontanke - Dyrefoder, Danmark

Biofilteret er bygget i 2 gylletanke med PVC dug som overdækning. En midtersøjle samt luftovertryk holder dugen udspændt. Forfilter findes i bygningen foran.

Kasette - Fiskeopdræt, Norge

Biofilteret er bygget i en kassette af sandwichelementer som en plug and play løsning.

Betonbygning - Slagteri, Danmark

Biofilteret er i en bygning tilpasset pladsforholdene og derfor bredest i den ene ende.
Opført i betonelementer med PVC dug som overdækning. En midtersøjle samt luftovertryk holder dugen udspændt.

Sektioner - Rensningsanlæg, Sverige

Biofilteret er bygget ind imellem 2 bundfældningstanke, filteret er opdelt i 2 sektioner. På billedet ses biofilteret indvendig.