Lugtfjernelse på rensningsanlæg

Sådanne anlæg har mange kilder til ubehagelige kloaklugte, f.eks. fra sandfang, indløb, rådnetanke  og afløb. Typisk et komplekst anlæg at skærme helt af for lugtgener. Med omhyggelig overdækning kan man effektivt opfange den dårlige luft og fjerne lugten i vore biofiltre.

BBK kan rådgive om og levere overdækning og ventilation.

 

Middelfart Centralrenseanlæg 

sewage_middelfartDette anlæg består af en rektangulær betonbygning, beklædt med stålplader, så det passer ind i omgivelserne. Teknikrummet med ventilator, befugtningsanlæg og styreskab er placeret bag indgangsdøren (se billede). Filtermaterialet ligger i samme bygning bag teknikrummet.   BBK filteret fjerner lugten fra et 100 m2 stort sand/fedtfang. Samlede luftmængde er 1.000 m3/t. Den rensede luft emitteres gennem en lille skorsten på taget.

Levetiden på flere BBK filtre på rensningsanlæg er > 15 år, uden reduktion af renseeffekten.

sewage_overdaek_closeOverdækning af sand/fedtfang er udført i XPS (ekstruderende polystyren plader) også kaldet sandwichplader. Pladerne er monteret på en selvbærende ramme i rustfri stål profiler. (se billeder)

sewage_overdaek_langDenne konstruktion har den fordel at pladerne kan fjernes enkeltvis for inspektion/tømning af slam i bunden,  uden brug af løfteværktøj. Pladerne er isolerende og så lette at 2 mand kan håndtere dem.

sewage_kroatienRensningsanlæg i Split, Kroatien.

BBK filter placeret i bygningen til venstre.
Kapacitet: 56.000 m3/t