Rådgivning

Rådgivning om etablering

Projektering og konstruktion: lugtfrie biogasanlæg o.a.

Rådgivende ingeniører får ofte stor værdi af fagspecialister i den tidlig idéfase for et projekt med behov for luftrensning – målt i omkostninger og i forløb. BBK leverer viden og data som sikrer, at ingeniøren afleverer et kvalitetsprodukt til tiden til aftalt budget.

Især ved større projekter med luftrensning indenfor fiskeindustri, biogas, spildevand, kompost o.a. skal en ingeniør være sikker på, at projektet gennemføres som aftalt. Der er mange interessenter, der spiller ind og har en egen interesse.

“Typisk bliver vi spurgt om max belastning med svovlbrinte, tryktab over filteret, max temperatur i indgangsluften og renseeffekt. Ofte inden projekteringen går i gang, fordi bygherren ønsker størst mulig effekt på lugtrensning”.

siger salgschef hos BBK, Jørgen Hansen

Konkrete ydelser

Til rådgivende ingeniører fra BBK

null

Idéfasen

Sparring om faldgruber, myndighedskrav, naboklager og barrierer pga lugte
null

Vurdering af projektforslag

Analyser – konsekvenser- OML beregninger
null

Input til tegning og projektering

Sparring om faldgruber, myndighedskrav, naboklager og barrierer pga lugte
null

Proofreading af projektoplæg

Sikring af kravspecs.

Idéfase

Opstartsworkshop
Afdæk omfanget af commissionering

Projektforslag

Sammensætning af team
Opstartworkshop
Udarbejdelse af commissionering

Hovedprojekt

Tværfaglig granskning
Faglig gransning
Planlægning af commisionering

Udførsel

Opstartsworkshop
Planlægning af undervisningsforløb for driftspersoner

Idriftsætning

Planlægning af test og indreguleringsforløb

Drift

Løbende opfølgning på driftsmål
Gennemførelse af performance test

Bygherrer

Her medvirker vi til at projektere og gennemføre den bedste kundeløsning indenfor de givne rammer. Vi har års erfaring med at skræddersy den helt rigtige løsning til kunden og ser altid muligheder, ikke begrænsninger. Vi sikrer, at myndighedernes krav til luftrensning overholdes. Har du et konkret projekt?

Myndigheder

Myndigheder stiller krav til lugtudledning ved skel og på specifikt sted og det er den specialviden, som BBK kan bibringe for at sikre, at projekter designes optimalt. Skorstenshøjde, punktudsugning, ventilationskapacitet og rørføring er konkrete eksempler på data.

Rådgivende ingeniører

De er en helt afgørende part med deres specialviden om dimensioner, anlægsforhold, og byggeri. Men ved biologiske processer er der ofte problemer med lugtstoffer og udslip af uønskede lugte, og her er luftrensning en helt afgørende faktor. Dét er BBK’ speciale.

Vi har tæt samarbejde med myndigheder og vidensinstitutioner og holder os helt ajour med aktuel viden og myndighedskrav.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.