Skip to content

Rådgivning om etablering

KOnkrete YDELSER

 til rådgivende ingeniører fra BBK:

idéfasen

sparring om faldgruber, myndighedskrav, naboklager og barrierer pga lugte

vurdering af projektforslag

analyser - konsekvenser- OML beregninger

input til tegning og projektering

PI diagrammer, tegninger og dimensionering

proofreading af projektoplæg

sikring af kravspecs.

projektering og konstruktion: lugtfrie biogasanlæg o.a.

Rådgivende ingeniører får ofte stor værdi af fagspecialister i den tidlig idéfase for et projekt med behov for luftrensning – målt i omkostninger og i forløb. BBK leverer viden og data som sikrer, at ingeniøren afleverer et kvalitetsprodukt til tiden til aftalt budget.

Især ved større projekter med luftrensning indenfor fiskeindustri, biogas, spildevand, kompost o.a. skal en ingeniør være sikker på, at projektet gennemføres som aftalt. Der er mange interessenter, der spiller ind og har en egen interesse.

“Typisk bliver vi spurgt om max belastning med svovlbrinte, tryktab over filteret, max temperatur i indgangsluften og renseeffekt. Ofte inden projekteringen går i gang, fordi bygherren ønsker størst mulig effekt på lugtrensning”.

siger salgschef hos BBK, Jørgen Hansen

Idéfase
Opstartsworkshop
Afdæk omfanget af commissionering
1
Projektforslag
Sammensætning af team
Opstartworkshop
Udarbejdelse af commissionering
2
Hovedprojekt
Tværfaglig granskning
Faglig gransning
Planlægning af commisionering
3
Udførsel
Opstartsworkshop
Planlægning af undervisningsforløb for driftspersoner
4
Idriftsætning
Planlægning af test og indreguleringsforløb
5
Drift
Løbende opfølgning på driftsmål
Gennemførelse af performance test
6

Bygherrer

Her medvirker vi til at projektere og gennemføre den bedste kundeløsning indenfor de givne rammer. Vi har års erfaring med at skræddersy den helt rigtige løsning til kunden og ser altid muligheder, ikke begrænsninger. Vi sikrer, at myndighedernes krav til luftrensning overholdes. Har du et konkret projekt?

Myndigheder

Myndigheder stiller krav til lugtudledning ved skel og på specifikt sted og det er den specialviden, som BBK kan bibringe for at sikre, at projekter designes optimalt. Skorstenshøjde, punktudsugning, ventilationskapacitet og rørføring er konkrete eksempler på data.

Rådgivende ingeniører

De er en helt afgørende part med deres specialviden om dimensioner, anlægsforhold, og byggeri. Men ved biologiske processer er der ofte problemer med lugtstoffer og udslip af uønskede lugte, og her er luftrensning en helt afgørende faktor. Dét er BBK’ speciale.

Vi har tæt samarbejde med myndigheder og vidensinstitutioner og holder os helt ajour med aktuel viden og myndighedskrav.

biofiltre-fjerner-lugtstoffer2