Lugtfjernelse fra kødfoderfabrikker.

Mange har sikkert oplevet den karakteristiske og meget ubehagelig lugt fra en kødfoderfabrik. Det er helt utåleligt for lokalområdet, hvis den ikke fjernes. Bl.a. ved at sikre overdækning, effektive punktudsugninger og et svagt undertryk i produktionsbygningerne, så forurenet luft ikke slipper ud til omgivelserne.

Her har BBK særlig ekspertise fra mange leverancer og kan udforme en løsning, der fjerner alle uønskede lugte med et BBK biofilter, podet med udvalgte mikroorganismer.

De 2 BBK filtre i forgrunden renser hver 60.000 m3/t fra produktionshallerne.

006 - Kopi 2 beskåret

Billede fra kødfoderfabrik hos Norsk Protein, Hamar. 
De 2 BBK filtre er monteret med blød PVC dug som overdækning og lavt afkast i midten af hvert filter.