Lugtfjernelse på fiske industri

Flere steder i Europa er industrien i kraftig vækst. Med nye anlæg følger øgede krav om hensyn til miljø og lokalsamfund, hvor lugtgener er i fokus. Særligt fiskefoderanlæg udsender skarpe lugte og her har BBK leveret flere, effektive løsninger.

I visse tilfælde, ved mindre luftmængder,  er en plug`n play løsning i en isoleret kassette den hurtigste vej til at løse problemet. Andre gange leverer vi mere landfaste løsninger til mange års miljøsikring.

 

Filteret er en plug`n play kassette løsning til rensning af 3.000 m3 luft/t, der ved ankomst blot skulle tilsluttes el, vand og afløb.

IMG_0011