Vegger biogas

Sikker og effektiv lugtfjernelse

Vegger Biogas er Danmarks ældste biogasanlæg fra 1986 som et led i Landsby Energi planen. De gennemførte en stor udvidelse i 2014 og havde behov for at udskifte det gamle barkfilter anlæg med et sikkert og effektiv biofilter, der kunnne matche en langt større lugtdannelse og leve op til myndighedernes skrappere krav til lugtfjernelse.

I udbudsfasen var BBK eneste biofilter producent, der kunne garantere lugtfrie anlæg uden naboklager. Ved projekteringen kørte man tæt parløb om design af luftventilation, hvor BBK bl.a. brugte røgtåger til at præcisere punktudsugning og rørføring. Derfor var det nye anlæg fuldt opgraderet fra første dag.

Biofilteret er bygget i 2 sektioner i betonelementer. BBK har leveret udsugningsanlæg/rørføring, bygninger og filterløsning.

null

Kapacitet

150.000 tons biomasse/år
null

Produktion

7,1 mio m3 biogas/år
null

Filterkapacitet

30.000 m3 /time
null

Dimensioner

Forfilter 45 m2
Biofilter 230 m2
null

Levetid

8 – 15 år afhængig af koncentrationer i luften der ledes til biofilteret.

“Vores ambition var at levere billig energi til landsbyen og ikke udsætte naboerne for lugtgener. Det har vi fuldt ud nået. Efter en gnidningsløs BBK leverance har vi nu en servicekontrakt med kvartalsbesøg og teknisk service. BBK er ofte på forkant med forbedringer og Miljøkontrollen har aldrig haft en kritisk bemærkning ved kontrolbesøg. Jeg husker ikke et eneste kritikpunkt i vores samarbejde, hvor vi taler lige ud af posen. Det kører bare”.

Richard Bengtsen, driftsleder, Vegger Biogas

Bæredygtig biogasproduktion

Vegger Biogas omdanner slam, gylle og biologisk affald til biogas. Bygget til 60 t/dag biomasse er det nu udbygget til 400 t/dag. De meget større mængder, der håndteres i et mindre bysamfund, stiller store krav til inddækning af processer og et tæt rørsystem til udsugning af lugte både fra tanke, lagerhal o.a., så alle lugtstoffer fjernes i filteranlægget og intet slipper ud.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.