Farmfood

Håndtering af lugtstoffer

Farmfood er specialister i genanvendelse af diverse slagteaffald fra fjerkræslagterier til specifik anvendelse – især til petfood industrien samt til biogasanlæg. Produktion er løbende udvidet. Varmebehandlet slagteriaffald har en markant lugt, der kan være svær at fjerne helt i mekaniske eller kemiske filtre.

Naboskabet til Løgstør by stiller skrappe krav til udledning af lugtstoffer. Miljømyndighederne kræver max 10 LE* ved anlægget og 5 LE* ved naboskel og de aflægger årlige kontrolinspektioner.

*LE – Dansk lugteenhed

null

Kapacitet

Forfilter: 10.000 m3 /h
Biofilter: 116.000 m3 /h
null

Produktion

Der forarbejdes biprodukter fra danske, svenske og norske fjerkræslagterier på 2 produktionsanlæg.
null

Filterkapacitet

Forfilteret håndterer en delstrøm på op til 10.000 m3 /h med høje svovlbrinte koncentrationer, niveauet af svovlbrinte reduceres i forfilteret og blandes herefter med øvrig luft som ledes til biofilteret. Biofilteret er dimensioneret til 116.000 m3 /h, med mulighed for at optimere til 130.000 m3 /h. Biofilteret er bygget i 2 tanke, med et totalt areal på 1.012 m2.
null

Dimensioner

Forfilter: 240 m2 i 3 sektioner
Biofilter: 1.012 m2 i 2 sektioner
null

Levetid

Biofiltermaterialet hos Farmfood forventes at have en levetid på > 10 år.

“Det er svært at fjerne lugte fra varmebehandlet slagteriaffald, der afgiver mange forskellige lugtstoffer. Med vores BBK biofiltre har vi fundet en bredspektret, sikker løsning, der effektivt fjerner alle lugte fra produktionen, til naboernes store tilfredshed. BBK udfører månedlige servicebesøg på anlægget, kontrollerer renseevnen og sikrer, at vi opfylder alle miljøkrav. Ved opbygning af filteranlæg er de udført i totalentreprise af BBK, der har altid leveret et kvalitetsprodukt til aftalt pris”.

Jens Kristensen, teknisk chef

Effektive biofiltre

Farmfood har bynær produktion i Løgstør og har successivt udbygget fabrikken. De særlige forhold med varmebehandlet slagteriaffald har stillet store krav til lugtfiltre, som skal fungere bredspektret for at undgå gener for naboerne. I alle årene har BBK leveret biofiltre, som skal rense op til 100.000 m3 luft/time. Med nøje inddækning og punktudsugning sikrer man, at alle lugtstoffer fjernes effektivt internt i anlægget.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.