Biogas uden lugtgener

 

Udsigten til et nyt biogasanlæg mødes typisk af naboers frygt for lugtgener. Det giver lange høringstider, usikkerhed og store omkostninger for alle.

Fra de mange biogas projekter med BBK biofiltre véd vi, at lugtproblemer helt kan undgås med de rette løsninger. Især når lugtfiltre tænkes ind fra starten. Som eksempelvis med biogasanlægget Energi Vegger, der tidligere skabte lugtproblemer for lokalområdet. I forbindelse med en udvidelse var det et krav at lugtproblemet skulle løses og BBK biofilteret blev valgt, da vi kunne garantere for en effektiv rensning, der kunne leve op til myndighedernes krav.

BBK filteret blev installeret i 2014 og har efterfølgende effektivt fjernet de ubehagelige lugte.

BBK-filter i præfabrikeret betontank (gylletank).
Teknikrum og skorsten placeret i forgrunden.

biogas_biogas2

BBK filter på biogas anlæg på Mallorca.
Kapacitet:  167.000 m3/t.