Sådan fungerer et BBK biofilter

Nederst er der et spaltegulv, hvorpå der ligger et plastnet med 15 cm Lecanødder ovenpå. Derpå er der 1 m BBK filtermateriale, som er podet med udvalgte mikroorganismer og som fugtes passende med et vandingsanlæg. Luftstrømmen med lugtstoffer ledes ind forneden og presses ovenud som helt frisk luft.

Temperaturen i biofilteret holdes optimalt på 15-35 gr C, som giver  maksimal rensningseffekt og sikrer, at de aktive mikroorganismer effektivt nedbryder lugtstoffer.

Et BBK filter kan til forskel fra mange andre biofiltre ikke nedbrydes og blive inaktivt. Inden filteret podes med de specifikke mikroorganismer, udfører vi en varmebehandling, der helt eliminerer uønskede ukrudtsfrø, kim og andre mikroorganismer. Det sikrer optimal lugtfjernelse.

 

 

3d_biofilter